Doc. Dr. Nevenka Kregar Velikonja

Doc. Dr. Nevenka Kregar Velikonja

Docentka in dekanica Fakultete za zdravstvene vede Novo Mesto


Človeške matične celice so eden največjih upov sodobne medicine, seveda pa je potrebno še veliko razvoja in testiranj, da bodo varno in uporabno zdravilo. Matične celice so prisotne v večini tkiv tudi pri odraslem človeku. Dejstvo pa je, da se med sabo razlikujejo tako z vidika sposobnosti razvoja v različne vrste celic (‘matičnosti’) kot tudi po tehnološki uporabnosti (dostopnosti tkiva kot vira celic in količine matičnih celic v tkivu).

To sta dva razloga, zaradi katerih je popkovnična kri zanimiva z vidika biobančništva in je hkrati predmet številnih raziskav na tem področju.

 

Doc. Dr. Nevenka Kregar Velikonja, Docentka in dekanica Fakultete v Novem mestu