Uporaba matičnih celic danes

Zdravljenje z matičnimi celicami je danes rutina. V svetovnem merilu je bilo od leta 1957 opravljenih že več kot 1.000.000 zdravljenj, predvsem s področja transplantacijske medicine. Od tega je bilo 35.000 zdravljenj zaradi mnogih prednosti že izvedeno z matičnimi celicami iz popkovnične krvi, shranjene v biobankah. Največji delež rasti uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi pa je zaznan prav v skupini ljudi mlajših od 18 let.

 

 

Graf: Podatek Ameriškega nacionalnega inštituta za darovanje krvi – mlajši od 18 let

 


 

 Transplantacijska medicina

Matične celice iz popkovnične krvi se lahko spremenijo v vse oblike krvnih celic, kar že danes omogoča zdravljenje skoraj 100 različnih bolezni – največ na področju krvnega raka in obolenj imunskega sistema. V Sloveniji je okvirno 100 presaditev matičnih celic letno, od tega približno 70 % presaditev poteka s pacientovimi lastnimi matičnimi celicami. Zdravimo lahko:

 

●  Krvni rak in nepravilnosti       
       Levkemije
       Limfomi
       Mielomi
       Plazmocitomi
       Aplazija rdečih krvničk
       Anemije
       Talesamija
       Dedne nepravilnosti trombocitov

●  Prirojene metabolne motnje
       Hurlerjev sindrom
       Levkodistrofija
       Lizosomske bolezni

●  Čvrsti tumorji
      Neuroblastom
      Retinoblastom

●  Prirojene napake imunskega sistema
     
Huda kombinirana imunska pomanjkljivost
      Sindrom Wiskott-Aldrich

 

 


 

Dobra praksa v Sloveniji

Kmalu po začetku razvoja regenerative medicine v svetu, smo pričeli s celičnimi terapijami zdraviti tudi v Sloveniji. 20 let nazaj smo uspešno zdravili prvega bolnika g. Jana Pogačnika, danes je to terapijo prejelo že več kot 300 bolnikov s hudimi sklepnimi težavami. Poleg tega z razvojem novih tehnologij v Sloveniji z matičnimi celicami zdravimo srčno popuščanje, GvHD (zavrnitvena reakcija po presaditvi organov ali celic), poškodbe dolgih kosti, razvijamo pa tudi nove načine zdravljenj drugih bolezni in stanj.

 

 

“Na smučanju sem potrgal križne vezi in poškodoval hrustanec. Pomagala mi ni nobena terapija, zato sem sprejel zdravljenje s celicami, ki je bilo na moje veliko veselje uspešno. Pred kratkim sem postal tudi dedek in brez pomisleka smo shranili popkovnično kri in tkivo svoje vnukinje. Za to storitev res priporočam Biobanko, saj so na svojem področju
res strokovnjaki.” Več >

 

Jan Pogačnik, prvi pacient

 


 

Izreden potencial

Matične celic predstavljajo tudi izreden potencial na področju regenerativne medicine, ki je usmerjena v popravilo ali zamenjavo poškodovanega tkiva in organov, in obeta izredne zdravstvene napredke. Trenutno poteka več kot 6200 registriranih kliničnih študij s področja zdravljenja najtežjih bolezni:

 

 

 
 

Možganske celice

Diabetes

Poškodbe kosti 

Srčna kap

Možganska kap

Cerebralna paraliza 

Rak

Poškodbe sklepov

Bolezni jeter 

 

 

 

 

Zakaj shraniti v družinski banki?

Za razliko od javne banke, shranjevanje v družinski banki, kot je Biobanka, omogoča hrambo matičnih celic za potrebe izključno vaših otrok. V primeru potrebe zdravljenja bolezni, so na voljo za takojšnjo dostavo, v katerokoli zdravstveno ustanovo po svetu. Zaradi 100 % genetskega ujemanja ni bojazni za zavrnitveno reakcijo, kar je glavna slabost zdravljenja z darovanimi matičnimi celicami iz javne banke.

 

 

Izključno za vašega otroka

Shranjene celice so dostopne izključno vašemu otroku. V primeru zdravljenja v roku 24 ur dostavimo na izbrano kliniko kjerkoli v Sloveniji, v roku 48 ur pa kjerkoli v EU.

 

100 % ujemanje

Shranjene lastne matične celice zagotavljajo 100 % genetsko ujemanje – pri zdravljenju ni možnosti zavrnitvene reakcije.

 

Kaj pa sorojenci?

Možnost uporabe tudi za zdravljenje sorojencev, vendar se zaradi 25 % verjetnosti popolnega genskega ujemanja priporoča shraniti matične celice vseh otrok.

 

Rok hrambe neomejen

Celice so shranjene pri izredno nizkih temperaturah v parah tekočega dušika (pod -156°C) in so tako pripravljene na zdravljenje neomejeno dolgo.

 


Darilo za celo življenje

Verjetnost, da bo otrok v prvih letih svojega življenja zbolel za katero od malignih bolezni, ki se jih danes že zdravi s popkovnično krvjo, je zelo majhna. Verjetnost, da bo v starosti zbolel za katero od degenerativnih bolezni, pa je zelo visoka. V prihodnosti se pri zdravljenju teh bolezni pričakuje, da jih bo mogoče zdraviti in pozdraviti z matičnimi celicami iz popkovnične krvi. Iz tega vidika je shranjevanje popkovnične krvi neprecenljivo darilo in dobra naložba v prihodnost vašega otroka.

 

Preveri ponudbo