Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

(v nadaljevanju: pravilnik)

 

Biobanka popkovnične krvi d.o.o., Prevale 9, 1236 Trzin, matična številka: 2364956000 sprejema naslednji pravilnik:

 

Vaše strinjanje s pravilnikom

Zasebnost in varnost osebnih podatkov sta za nas zelo pomembna, zato si ves čas prizadevamo zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske postopke in ukrepe z namenom varovanja vaših pravic na področju varstva osebnih podatkov. Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), s tem pravilnikom določamo, katere osebne podatke obdelujemo ter kako jih obdelujemo. V pravilniku opisujemo tudi postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov ter vas seznanjamo z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Ta pravilnik je objavljen na spletni strani www.biobanka.si (v nadaljevanju: spletna stran) in se lahko z njim vsakdo seznani. Šteje se, da z obiskom spletne strani sprejemate pogoje varovanja zasebnosti, ki so opisani v tem pravilniku. Če se z opisanimi pogoji ne strinjate, prosimo, da nam preko spletne strani ne posredujete nobenih osebnih podatkov.

 

Zbiranje osebnih podatkov

Ob obisku spletne strani imate možnost, da nam posredujete določene osebne podatke, kar vam bo omogočilo uporabo nekaterih naših storitev, npr. pri oddaji zahtevka za dodatne informacije ali spletne prijave na naše storitve. Ti osebni podatki so lahko vaše ime, telefonska številka, elektronski naslov ali morebitni drugi podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje. Posredovanje vaših osebnih podatkov je vedno prostovoljno. Zagotavljamo vam, da sami ne zbiramo nobenih podatkov v okviru vašega obiska spletne strani, ki bi nam omogočali vašo identifikacijo.

 

Zbiranje splošnih informacij

V okviru spletne strani uporabljamo storitev ponudnika Google, Google Analytics, ki omogoča zbiranje standardnih podatkov o obiskih spletne strani. Podatki, pridobljeni v okviru Google Analytics, so zgolj statistični in analitični ter ne omogočajo identifikacije posameznikov. Nobeni tretji osebi (vključno z Google-om) ne dovoljujemo ali omogočamo identifikacije obiskovalcev spletne strani. 

 

Piškotki

Piškotki so podatkovne datoteke, ki se naložijo na napravo obiskovalca spletne strani z namenom zbiranja standardnih informacij o obiskih spletne strani ter za ugotavljanje interesov obiskovalcev spletne strani. Ti podatki se potem uporabijo z namenom, da se spremlja uporaba spletne strani in pridobivajo statistični podatki o aktivnostih, povezanih s spletno stranjo. Informacije, ki jih zbiramo s piškotki, se ne uporabljajo za ugotavljanje istovetnosti obiskovalca spletne strani.

Obiskovalec spletne strani lahko ohrani nadzor nad piškotki tako, da jih zbriše – več o tem na aboutcookies.org ali www.allaboutcookies.org. V tem primeru bo moral obiskovalec spletne strani ročno vnesti nekatere nastavitve vsakič, ko bo obiskal spletno stran, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo delovale.

 

Povezave na socialna omrežja

Spletna stran omogoča povezave na socialna omrežja (Facebook, Twitter, Linkedin), ki so označene z ustreznimi logotipi socialnih omrežij. Če preko naše spletne strani uporabite povezavo na socialno omrežje, se preko vašega brskalnika vzpostavi neposredna povezava na spletno stran socialnega omrežja. Način in obseg obdelave osebnih podatkov v okviru spletne strani socialnega omrežja je v izključni pristojnosti ponudnikov socialnih omrežij.

Spletna stran socialnega omrežja prejme podatek, s katere spletne strani ste uporabili povezavo za dostop do socialnega omrežja, in sicer tudi v primeru, ko niste registrirani uporabnik socialnega omrežja. Če ste registrirani uporabnik socialnega omrežja in ste prijavljeni na svojem uporabniškem računu medtem ko obiskujete našo spletno stran, lahko spletna stran socialnega omrežja poveže obisk naše spletne strani z vašim uporabniškim računom, prav tako lahko zazna tudi druge vaše interakcije. Če se želite temu izogniti, se morate pred obiskom naše spletne strani odjaviti iz svojega uporabniškega računa socialnega omrežja. Prav tako lahko onemogočite povezavo do socialnih omrežij preko ustreznih nastavitev vašega brskalnika.

Da bi bili ustrezno seznanjeni z namenom, obsegom in načinom obdelave vaših osebnih podatkov v primeru dostopa do spletnih strani socialnih omrežij, vam priporočamo, da si preberete politike varovanja zasebnosti posameznih ponudnikov socialnih omrežij.

 

Priporočila

Na spletni strani objavljamo tudi izkušnje uporabnikov naših storitev, vključno z njihovim imenom in fotografijo. Pred objavo pridobimo soglasje vsake objavljene osebe.

 

Vsebine in storitve drugih ponudnikov

Na spletni strani omogočamo tudi prehod do vsebin in storitev drugih ponudnikov (npr. spletnih strani porodnišnic, predpisov, člankov). Ko dostopate do teh vsebin in storitev, imajo drugi ponudniki lahko vpogled v vaš IP naslov.

 

Uporaba elektronske pošte

V okviru uporabe spletne strani vam omogočamo, da z nami izmenjate elektronsko pošto. Ob tem nam posredujete svoj elektronski naslov, ki ga lahko uporabimo za obveščanje o svojih produktih, storitvah, ponudbah, novicah, dogodkih in drugih informacijah, za katere izrazite zanimanje. Elektronsko pošto vam bomo poslali sami ali pa jo bo v našem imenu poslal naš pogodbeni partner, ki za nas izvaja te storitve.

 

Uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za namene, s katerimi vas seznanimo takrat, ko nam osebne podatke posredujete.

Vaš naslov ali telefonsko številko lahko uporabimo za obveščanje o svojih produktih, storitvah, ponudbah, novicah, dogodkih in drugih informacijah, za katere izrazite zanimanje. Vaših podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve produktov, storitev ali informacij, ki ste jih zahtevali.

Če se odločite za shranitev matičnih celic in tako postanete uporabnik naših storitev, lahko vaše osebne podatke posredujemo svojim pogodbenim partnerjem, ki nam zagotavljajo pomoč in podporo pri izvajanju storitev (npr. laboratoriju za namen obdelave in testiranja vzorca).

Osebni podatki, ki jih skladno s tem pravilnikom obdelujemo v okviru svoje spletne strani, so namenjeni izključno za našo lastno uporabo. Vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo razkrili tretjim osebam za namen njihovega neposrednega trženja ali prodaje in za katerikoli drug namen, ki ni skladen z namenom, za katerega so bili osebni podatki zbrani. V določenih izjemnih primerih smo dolžni osebne podatke razkriti na podlagi zakona ali odločbe sodišča.

 

Zakonita podlaga

Posamezne osebne podatke lahko obdelujemo zaradi svojih naslednjih zakonitih interesov:

 • zagotavljanje varne, optimalne, učinkovite in posameznikom prilagojene uporabniške izkušnje pri uporabi naših produktov, storitev in spletne strani,
 • zagotavljanje informacijske varnosti naših sistemov,
 • predstavitev naših produktov in storitev,
 • zagotavljanje in omogočanje uporabe naših produktov in storitev,
 • odprava napak in izboljšanje delovanja spletne strani in naših storitev,
 • stalno izboljševanje vsebine spletne strani in storitev,
 • statistična analiza obsega in zgodovine obiskov spletne strani, ki ne omogoča identifikacije posameznikov,
 • statistična analiza uporabe storitev.

 

Če z vami sklenemo pogodbo o zagotavljanju naših storitev, osebne podatke obdelujemo zaradi izvajanja pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali zaradi izvajanja ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe.

Če bi vam želeli v posameznem primeru posredovati e-novice ali v razmerju do vas izvajati katero drugo obliko neposrednega trženja, bomo od vas predhodno pridobili  privolitev (soglasje), razen v primeru, ko bomo razpolagali z drugo ustrezno zakonito podlago. Omogočili vam bomo, da svojo privolitev kadarkoli prekličete na enako enostaven način kot je bila privolitev dana.

 

Mladoletne osebe

Naše storitve niso namenjene in jih ne ponujamo mladoletnim osebam ter zavestno ne obdelujemo nobenih osebnih podatkov, povezanih z mladoletnimi osebami.

Če bi ugotovili, da obdelujemo osebne podatke mladoletne osebe brez privolitve starša ali skrbnika, bomo naredili vse, kar je potrebno, da se podatki izbrišejo. Če starši ali skrbniki mladoletne osebe ugotovijo, da njihov otrok oz. varovanec uporablja naše storitve, v okviru katerih so nam posredovali določene osebne podatke, nam lahko to sporočijo na naslov info@biobanka.si in zahtevajo izbris osebnih podatkov.

 

Tehnični in organizacijski ukrepi

Zagotavljamo tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, vse z namenom:

 • zagotavljanja zaupnosti osebnih podatkov;
 • zagotavljanja celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo;
 • zagotavljanja zmožnosti pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;
 • zagotavljanja postopkov rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnostni obdelave;
 • zagotavljanja sledljivosti operacij na osebnih podatkih.

 

Pravice posameznikov

Posameznikom zagotavljamo pravice kot jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Morebitne zahteve za dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave ali prenosa osebnih podatkov, ki so v našem upravljanju, lahko v okviru svojih pravic posredujete na naslov info@biobanka.si. Pridržujemo si pravico od vas zahtevati ustrezno dokazilo o identiteti preden začnemo obravnavati posamezni zahtevek.

Omogočamo vam brezplačen dostop do vaših podatkov, vendar pa si pridržujemo pravico dostop do osebnih podatkov zaračunati ali pa vašo zahtevo zavrniti v primeru, če je ta očitno neutemeljena ali pretirana ali se ponavlja.

 

Prenos osebnih podatkov v tretje države

Strežniki, na katerih shranjujemo svoje podatkovne baze, se praviloma nahajajo v Evropski uniji. Pri izbiri ponudnikov, ki se nahajajo v državah izven Evropske Unije, v vsakem primeru zagotovimo, da so podane ustrezne varovalke, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov za prenos osebnih podatkov v tretje države.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke hranimo samo za čas, ki je potreben za izpolnitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani, za daljše časovno obdobje pa samo v primeru, če takšna dolžnost izhaja iz veljavnih predpisov oz. če je to potrebno za izpolnitev naših pravnih obveznosti ali reševanje sporov.

 

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kakor tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa ter pravico do odškodnine.

 

Veljavnost pravilnika

Ta pravilnik začne veljati z dnem 24. 9. 2018

Pridržujemo si pravico do spremembe tega pravilnika, pri čemer vas bomo o vsaki spremembi obvestili z objavo na naši spletni strani najmanj 10 dni pred njeno uveljavitvijo.  

 

Datum spremembe: 24. 9. 2018