Pogosta vprašanja

Kaj potrebujem ob porodu?

Ob porodu potrebujete paket za odvzem popkovnične krvi in popkovnice, ki vsebuje sterilno gravitacijsko vrečko za odvzem popkovnične krvi, transportni lonček za odvzem popkovnice, dve epruveti za odvzem materine krvi (zaradi testiranja virološkega stanja) ter vso potrebno dokumentacijo. Prosimo vas, da takoj ob prihodu v porodnišnico, paket izročite svojemu porodničarju ali babici. Porodnišnica bo predhodno z naše strani obveščena o načrtovanem odvzemu popkovnične krvi in popkovnice.

Kako poteka odvzem?

Odvzem popkovnične krvi in popkovnice je preprost, neboleč in varen postopek, ki ne vpliva na potek poroda. Kri se odvzame iz popkovnice, ko je otrok že rojen in mati stabilna. Nato se odreže še približno 15 – 20 cm popkovnice. Če se pri porodu pojavijo kakršne koli komplikacije, do odvzema popkovnične krvi ne pride, dokler materino in otrokovo zdravje ni stabilno. Materi po porodu odvzamejo še kri iz vene, da pozneje v laboratoriju ugotovijo njen virološki status (testira se na HIV, TPHA, hepatitis B in C, ter bakterijske in glivne okužbe). Popkovnična in materina kri ter popkovnica se hranijo na sobni temperaturi vse do prevzema paketa s strani predstavnika Biobanke.

Kakšna so tveganja za mamico in otroka ob odvzemu?

Tveganj ob odvzemu NI. Odvzem je povsem neboleč in varen tako za mater kot za otroka, saj se opravi po porodu, ko je otrok že rojen in popkovnica že prerezana. Po porodu se vedno počaka, da popkovnica preneha utripati in šele takrat jo prerežejo. Ko popkovnica preneha utripati, je to znak, da je otrok postal samostojen, neodvisen od matere, kar pomeni, da tudi popkovnice (vezi) in krvi, ki je v njej, ne potrebuje več.

Se v primeru carskega reza še vedno lahko odvzame popkovnično kri in popkovnico?

Način poroda (vaginalni porod ali carski rez) ne vpliva na odvzem popkovnične krvi in popkovnice. Na začetku so popkovnično kri jemali le ob carskih rezih in v tem primeru je postopek še bolj enostaven (v kolikor ne pride do kakšnih medicinskih zapletov).

Kaj je gravitacijska vrečka?

Ko je otrok že rojen in mati stabilna, se kri odvzame iz popkovnice in se jo po cevki zbere v vrečko, položeno nižje od mesta vboda. Kri se zbere v vrečko zaradi gravitacije – od tod izraz gravitacijska vrečka.

Ali se postopek opravlja tudi med vikendom, prazniki in/ali izven običajnega delovnega časa?

Absolutno! Podjetje Biobanka se popolnoma prilagodi rojstvu vašega otroka. Enako je tudi v laboratorijih, kjer je za prevzem in obdelavo popkovnične krvi in popkovnice na voljo dežurna služba 24 ur na dan.

Kaj so najpogostejše težave pri odvzemu matičnih celic iz popkovnične krvi?

Najpogostejše težave pri odvzemu so: • Manjša količina zbrane popkovnične krvi. • Odvzem popkovnične krvi ni možen zaradi nepredvidljivega porodniškega zapleta. • Kri iz popkovnice lahko med prevozom v laboratorij koagulira. Zaradi tega je število matičnih celic v odnosu s prostornino krvi manjše kot običajno.

Kaj lahko storim v primeru manjše količine zbrane popkovnične krvi?

Kriteriji za najmanjšo količino zbrane popkovnične krvi so postavljeni na podlagi trenutnih standardov za zdravljenje levkemij za alogenske presaditve (nesorodni dajalci, prejemnik prejme celice druge, tuje osebe), spodnje število celic za avtologno uporabo in za uporabo v regenerativni medicini pa sploh ni določeno. V primeru, da je zbrane krvi po trenutnih znanstvenih standardih premalo, se starši lahko kljub temu odločite za shranjevanje. V kolikor se ne odločite za shranjevanje, pa lahko popkovnično kri darujete za raziskave, odobrene s strani Komisije za medicinsko etiko RS, ali pa jo uničite. Če ste se odločili tudi za shranjevanje popkovnice, vam v tem primeru popkovnico brez zapletov varno shranimo.

Na kakšni temperaturi naj hranim odvzeto popkovnično kri in popkovnico?

Odvzeta popkovnična kri in popkovnica morata biti do prihoda našega predstavnika na sobni temperaturi! Biološkega vzorca ne zmrzujte niti ne hladite ter ga ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi!

Kako hitro bosta odvzeti popkovnična kri in popkovnica v laboratoriju za nadaljnje procesiranje?

Odvzeti popkovnična kri in popkovnica bosta dostavljeni v laboratorij v roku 12 ur po prejetju vašega klica.

Ali me po porodu obvestite, da sta bili popkovnična kri in popkovnica obdelani?

Seveda. Takoj ko bodo zaključene vse preiskave, in ko bo vodja postopka odobril hrambo popkovnične krvi in popkovnice – približno šest tednov po rojstvu, boste prejeli pisno obvestilo o uspešnosti odvzema in shranjevanja popkovnične krvi in popkovnice. Po prejemu dokončnega plačila pogodbenih obveznosti pa prejmete še Certifikat o shranjevanju popkovnične krvi in popkovnice na ime vašega otroka.

Kateri testi se opravijo v laboratorijih?

V laboratoriju materino kri testirajo za prisotnost virusov hepatitis B, hepatitis C in HIV ter povzročitelja sifilisa. Prav tako se popkovnična kri in tkivo popkovnice testirata za morebitne bakterijske ali glivne okužbe. Pred shranjevanjem v hlapih tekočega dušika pri temperaturi -156 °C ali nižje, se določi število matičnih celic v vzorcu popkovnične krvi in kakovostno ovrednoti.

Kaj je HLA tipizacija?

HLA test oz. HLA tipizacija je laboratorijski test, pri katerem se določi HLA tip posameznika. HLA je kompleks, s katerim telo loči lastno od tujega. Sestavljen je iz šestih podenot, od katerih je vsaka specifična za posameznika. Tri podenote podedujemo od mame in tri od očeta. Dva posameznika, ki imata vseh šest podenot enakih, sta histokompatibilna, to pomeni, da lahko prejemata organe eden od drugega. Prav tako to velja za enojajčna dvojčka. HLA test se v laboratoriju izvede s tehniko PCR (polymerase chain reaction).

Se HLA tipizacija opravi na vzorcu pred shranjevanjem?

Pri shranjevanju za avtologno uporabo HLA statusa ni potrebno določiti, zato se tega testa ne opravi.

Kakšen je postopek zamrzovanja popkovnične krvi in popkovnice?

Popkovnično kri in popkovnico zamrznemo tako, da ji počasi dodajamo ohlajen krioprotektant (krioprotektant je kemična snov, ki omogoča uspešno zamrzovanje celic, saj zaradi svoje kemične strukture lahko z vodo tvori številne vodikove vezi in tako prepreči nastanek ledenih kristalov), jo zamrznemo s hitrostjo od -1 do -2°C na minuto, nato pa jo trajno shranimo v hlapih tekočega dušika na temperaturi vsaj -156°C. Matične celice v zamrznjeni popkovnični krvi in popkovnici imajo popolnoma ustavljen celični metabolizem in transport. Teoretično lahko tako shranjene celice shranjujemo neomejeno dolgo.

Kako dolgo se lahko hrani kriogeno zamrznjena popkovnična kri in popkovnica?

Čas shranjevanja teoretično ni omejen.

Ali je shranjevanje popkovnične krvi in popkovnice vedno uspešno?

Shranjevanje popkovnične krvi in popkovnice je uspešno v veliki večini primerov. Pri nekaterih odvzetih vzorcih popkovnične krvi in popkovnice preiskave pokažejo, da ne ustrezajo zahtevanim kriterijem kakovosti. Lahko je vzorec kontaminiran z bakterijami ali pa virološki status matere ni v redu. V vzorcu popkovnične krvi je lahko nižje število celic. Poleg tega se lahko odvzeti vzorec popkovnične krvi in popkovnice obdela samo v 48 urah po porodu. V kolikor pride do enega izmed opisanih problemov, vas bomo o tem čim prej obvestili.

Ali lahko pride do zamenjave popkovnične krvi in popkovnice?

Ne. Do zamenjave ne more priti, saj je vsak vzorec jasno označen z identifikacijsko številko, ki jo najdete tudi na certifikatu.

Kaj se zgodi s popkovnično krvjo in popkovnico, shranjeno v laboratoriju, v primeru izpada električnega toka?

Hranjenje popkovnične krvi in popkovnice ni odvisno od električnega toka, saj je shranjena v hlapih tekočega dušika, ki ne potrebuje elektrike za ohranjanje temperature, ampak jo ohranja sam po sebi, tako da izpad elektrike ne vpliva na hrambo.

Kdo ima dostop do shranjene popkovnične krvi in popkovnice?

Do polnoletnosti otroka imajo dostop do popkovnične krvi in popkovnice njegovi starši ali zakoniti skrbniki, po dopolnjenem 18. letu oz. po pridobitvi polne pravne sposobnosti pa preide lastništvo nad popkovnično krvjo in popkovnico in dostop do le-te na otroka. V laboratoriju pa imajo do sobe s shranjeno popkovnično krvjo dostop samo pooblaščene osebe, zaposlene v laboratoriju.

Kdaj je najboljši čas za sklenitev pogodbe o shranjevanju popkovnične krvi in popkovnice?

Priporočamo vam, da sklenete pogodbo približno šest tednov pred predvidenim rojstvom otroka, saj se lahko vaš otrok rodi tudi pred predvidenim rokom.

Kakšen je postopek?

Po sklenitvi pogodbe o shranjevanju popkovnične krvi in popkovnice ter plačilu pristopnih obveznosti vam na dom pošljemo ali dostavimo set za odvzem popkovnične krvi in popkovnice. O nameravanem odvzemu popkovnične krvi in popkovnice obvestimo tudi izbrano porodnišnico. Ob porodu medicinsko osebje porodnišnice odvzame popkovnično kri in popkovnico, katero varno transportiramo v laboratorij, kjer kri in tkivo popkovnice ustrezno obdelajo in shranijo v hlapih tekočega dušika pri vsaj -156°C. V roku šestih tednov po odvzemu prejmete obvestilo o uspešnem shranjevanju popkovnične krvi in popkovnice. Po prejemu dokončnega plačila pogodbenih obveznosti prejmete Certifikat o shranjevanju popkovnične krvi in popkovnice z imenom vašega otroka.

Kako prejmem paket za odvzem popkovnične krvi in popkovnice?

Po podpisu pogodbe in plačilu pristopnih obveznosti vam pošljemo ali dostavimo set za odvzem popkovnične krvi in popkovnice. Set boste vzeli s seboj v porodnišnico in ga ob porodu predali porodniškemu osebju. Prosimo vas, da imate v mislih, da se lahko vaš otrok rodi tudi 3 do 4 tedne pred predvidenim rokom.

Kaj naredim po prejemu seta za odvzem popkovnične krvi in popkovnice?

Po prejemu seta pozorno preberite navodila, ki so setu priložena, da vam lahko še pred porodom odgovorimo na morebitna vprašanja. Set ves čas hranite na sobni temperaturi in ga ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi ali drugim virom toplote!

Ali nudite popust v primeru rojstva dvojčkov?

Pri rojstvu dvojčkov vam nudimo 50 % popust na ceno storitve za drugega otroka.

Ali v primeru rojstva dvojčkov potrebujem dva seta za odvzem?

Da! Če pričakujete dvojčke, morate naročiti dva seta za odvzem popkovnične krvi in popkovnice.

Ali lahko prekinem pogodbo o shranjevanju popkovnične krvi in popkovnice?

Pogodbo lahko kadarkoli enostransko odpoveste. Odpoved mora biti dana v pisni obliki ter poslana s priporočeno pošto. Odpoved velja od dneva, ko je bila poslana. V primeru odpovedi pogodbe pred odvzemom popkovnične krvi in popkovnice nam vrnete neuporabljen set za odvzem popkovnične krvi in popkovnice ter vso pripadajočo dokumentacijo, ki ste jo prejeli. Po že opravljenem odvzemu popkovnične krvi in popkovnice pogodbo lahko odpoveste iz kakršnihkoli razlogov, vendar vam zaradi tega ne povrnemo stroškov shranjevanja.

Kaj se zgodi po izteku pogodbenega shranjevanja?

O preteku pogodbene dobe shranjevanja vas pravočasno obvestimo in vam ponudimo možnost podaljšanja shranjevanja popkovnične krvi in/ali popkovnice. V kolikor se za podaljšanje shranjevanja ne odločite, lahko shranjeno popkovnično kri in/ali popkovnico darujete v raziskovalne namene ali pa jo uničite.Želite brošuro z odgovori za starše?

Po emailu vam bomo poslali brošuro z odgovori na pogosta vprašanja.Soglašam, da Biobanka d.o.o., Prevale 9, 1236 Trzin, matična številka 2364956000, zbira in uporablja moje ime, telefonsko številko (če je dana) in elektronski naslov za namen neposrednega trženja svojih storitev preko:

Vaša privolitev za prejemanje tržnih sporočil družbe Biobanka d.o.o., bo pripeta k osebnim podatkom v sistemu za spletni marketing z veljavnostjo do preklica. Na vašo željo lahko podatke kadarkoli popravite, izbrišete in prekličete privolitev za komuniciranje, in sicer, preko povezav na koncu vsakega sporočila. Podrobna pojasnila o obdelavi vaših osebnih podatkov so navedena na naši spletni strani https://www.biobanka.si/zakonodajazakonodaja/varovanje-osebnih-podatkov/. Za vaša vprašanja nam pišite na info@biobanka.si.